Najbolje uHrvatskoj nalazi se u Vašem gradu

Promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, prema programu katoličkoga vjerskog odgoja

Promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, prema programu katoličkoga vjerskog odgoja

Dječica
Dječica

Osnovno polazište za ovaj odgoj nalazimo najprije u Svetom pismu, tradiciji i brojnim dokumentima crkvenog učiteljstva koji utemeljuju i daju smjernice za predškolski vjerski odgoj.

Međunarodni i državni dokumenti jamče mogućnost ostvarivanja predškolskoga vjerskog odgoja, temeljeći se na pravima i slobodi djeteta od njegove najranije dobi.

U skladu s ciljevima cjelovitoga predškolskog odgoja nastoji se njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrjednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

NAZIV

Dječji vrtić Svetog Josipa

ADRESA

Granešina 7, 10400 Zagreb

Trg J.J. Strossmayera 17, 48260 Križevci

Đure Basaričeka 15, 48000 Koprivnica

Radno vrijeme

OIB

98396379894

DJELATNOST

Vrtići

DRUŠTVENE MREŽE

Zadaće (prema Programu katoličkog vjerskog odgoja):

 • Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe i tako sve više postaje osoba
 • Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje
 • Pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za “pripadanjem” i za “ljubavlju” te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu
 • Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima, molitvenim izražavanjem i liturgijskim slavljenjem
 • Omogućiti djetetu da metodom igre doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između njega i poruke vjere
 • Uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnoga molitvenog izražavanja
 • Razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima
 • Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova “bitka” – ljepotu, istinu i dobrotu
 • Omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima, odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrjednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja
 • Pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja u predškolskoj ustanovi i u životu uopće
Pošaljite upit | Kontaktirajte nas

Unesite svoju djelatnost

Povećajte prodaju Objavite svoj oglas!

Povećajte prodaju
Započnite još danas
Dopustite da Vas nađu

Trebate Internet usluge?

WEB stranice, Facebook promocija, Google pozicioniranje Kontaktirajte nas

WEB stranice
Facebook promocija
Google pozicioniranje