Najbolje uHrvatskoj nalazi se u Vašem gradu

Zadovoljavamo zahtjeve norme ISO 9001:2008 za pružanje usluga smještaja, brige i zdravstvene njege, fizikalne terapije i palijativne skrbi

Zadovoljavamo zahtjeve norme ISO 9001:2008 za pružanje usluga smještaja, brige i zdravstvene njege, fizikalne terapije i palijativne skrbi

Gostovanje djece
Gostovanje djece

Porastom životne dobi raste i potreba za tuđom njegom i pomoći koju pruža naše educirano i stručno osoblje medicinskih sestara, fizioterapeuta, njegovateljica, liječnika opće medicine i socijalne radnice. Medicinsku skrb provodimo prema standardima gerijatrijske skrbi.

Kvalitetnom njegom i skrbi nastojimo sačuvati funkcionalnu sposobnost korisnika i zadovoljiti njegove emocionalne i socijalne potrebe kako bi se osjećao kao u vlastitom domu.

NAZIV

Dom za starije i nemoćne osobe Bene Vita

ADRESA

Gornji Bukovac 19 d, 10000 Zagreb

IX Bukovački ogranak 8, 10000 Zagreb

Anđele Horvat 1A, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

OIB

17751596698

DJELATNOST

Smještaj za starije i nemoćne

DRUŠTVENE MREŽE

Nudimo mogućnost kvalitetnog smještaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama te apartmanu.
Prehrana je prilagođena različitim zdravstvenim (dijabetes, žučna i pankreas dijeta) i drugim potrebama korisnika.

Kvalitetnu medicinsku skrb i njegu pruža  naš tim viših medicinskih sestara, medicinskih sestara, fizioterapeuta  i njegovatelja koji kontinuirano nadograđuje i usavršava svoje stručno znanje. Našim korisnicima pruža se midicinska skrb i njega tijekom 24 sata te nadzor liječnika. Surađujemo sa hitnom službom, oridancijama primarne zdravstvene zaštite i klinikama. Organiziramo liječnikčke preglede i dolazak liječnika specijalista prema potrebama korisnika.

Kako bi korisnicima pružili potrebnu njegu i skrb provodimo mjere opće i specijalne zdravstvene njege kao što su:

 • sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, upala pluća, kontraktura i tromboza)
 • sanacija postoperativnih rana, ulkusa
 • davanje infuzija
 • uvođenje intravenoznih kanila
 • davanje intravenozne terapije
 • uzimanje krvnih uzoraka, briseva i stolice za laboratorijske pretrage
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • aspiriranje
 • terapija kisikom
 • klistiranje toaleta anus praetera, gastrostome, traheostome, nefrostome
 • uvođenje nazogastrične sonde u svrhu prehrane korisnika
Pošaljite upit | Kontaktirajte nas

Unesite svoju djelatnost

Povećajte prodaju Objavite svoj oglas!

Povećajte prodaju
Započnite još danas
Dopustite da Vas nađu

Trebate Internet usluge?

WEB stranice, Facebook promocija, Google pozicioniranje Kontaktirajte nas

WEB stranice
Facebook promocija
Google pozicioniranje