Najbolje uHrvatskoj nalazi se u Vašem gradu

Agencija je osnovana kao neprofitno trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule

Agencija je osnovana kao neprofitno trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule

Korčula
Korčula

Gradsko vijeće Grada Korčule je na sjednici održanoj 18.03.2013. godine donijelo Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću: Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, 15.05.2013 godine.

Osnivač je Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

Osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke je Ivana Fazinić, dipl. ing. el. / MBA. (od 05. lipnja 2016. godine na porodiljnom dopustu)

Prokuristica društva KORA d.o.o. je Odlukom SKupštine društva KORA d.o.o. od 02. svibnja Anamarija Granić dipl. oec.

NAZIV

Korčulanska razvojna agencija KORA

ADRESA

Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula

Radno vrijeme

OIB

26687676026

DJELATNOST

Poduzetnički inkubator

DRUŠTVENE MREŽE

Glavne aktivnosti agencije KORA su:

  • Suradnja u pripremi strateških dokumenata
  • Poticanje Grada Korčule na kompletiranje projektne dokumentacije
  • Sklapanje partnerstva s regionalnim i lokalnim agencijama i udrugama
  • Pisanje i prijavljivanje projekata
  • Provedba projekta u suradnji s partnerima
  • Poticanje poduzetništva
Pošaljite upit | Kontaktirajte nas

Unesite svoju djelatnost

Povećajte prodaju Objavite svoj oglas!

Povećajte prodaju
Započnite još danas
Dopustite da Vas nađu

Trebate Internet usluge?

WEB stranice, Facebook promocija, Google pozicioniranje Kontaktirajte nas

WEB stranice
Facebook promocija
Google pozicioniranje