Najbolje uHrvatskoj nalazi se u Vašem gradu

Osnivač Doma zdravlja Ogulin je Karlovačka županija

Osnivač Doma zdravlja Ogulin je Karlovačka županija

Dom zdravlja Ogulin posluje kao samostalna pravna osoba od 01. listopada 1994. godine, kad se bivši Medicinski centar Ogulin podijelio na dvije zasebne pravne osobe – Dom zdravlja Ogulin i Opću bolnicu Ogulin.

Dom zdravlja Ogulin obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu – ortodonciju. Svojom djelatnošću pokriva područje bivše općine Ogulin, što se teritorijalno proteže na preko 100 km i na površinu od 1077 m2, što čini trećinu Karlovačke županije.

Uz ordinacije koje djeluju u matičnoj zgradi u sjedištu zdravstvene ustanove djelatnost se obavlja i na slijedećim lokacijama: Drežnica, Jasenak, Oštarije, Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko, sa zaposlenicima doma zdravlja, te koncesionarima.

NAZIV

Dom zdravlja Ogulin

ADRESA

Bernandina Frankopana 14, 47300 Ogulin

Radno vrijeme

OIB

12151785235

DJELATNOST

Doktori opće medicinske prakse

DRUŠTVENE MREŽE

Pošaljite upit | Kontaktirajte nas

Unesite svoju djelatnost

Povećajte prodaju Objavite svoj oglas!

Povećajte prodaju
Započnite još danas
Dopustite da Vas nađu

Trebate Internet usluge?

WEB stranice, Facebook promocija, Google pozicioniranje Kontaktirajte nas

WEB stranice
Facebook promocija
Google pozicioniranje