Najbolje uHrvatskoj nalazi se u Vašem gradu

Vaš pouzdan partner za financije

Vaš pouzdan partner za financije

Ideja o osnivanju tvrtke rodila se upravo iz činjenice da se tijekom višegodišnjeg rada na odgovornim funkcijama u financijskom sektoru tvrtki koje su se susretale s navedenim problemima, uspješno pronalazilo kvalitetna rješenja za postizanje financijskih konsolidacija. Kroz te aktivnosti stekla se specijalizacija za ovu vrstu usluge koja je danas i te kako tražena.

Tijekom vremena uspostavila su se i nužna poznanstva te stvorili odnosi povjerenja i prijateljstva s ključnim partnerima, koja su danas jedan od temelja uspješnosti Palliuma.

Pružamo kompletne usluge potrebne modernom poduzetniku za uspješno vođenje poslovanja i ispunjavanja svih zakonskih obveza.

Mi smo Vaš osobni financijski savjetnik!

Pružamo potpunu podršku svojim klijentima i to specijalizacijom kroz uslugu otkupa potraživanja kroz višestruke kompenzacije. Otkup potraživanja znači povećanje obrtnih sredstava i postizanje boljih poslovnih rezultata.

NAZIV

PALLIUM d.o.o.

ADRESA

Put Supavla 1, 21000 Split

TELEFON

+385 21 375 179

+385 21 375 181

+385 99 216 9951

Radno vrijeme

OIB

90838490888

DJELATNOST

Knjigovodstvo i računovodstvo

DRUŠTVENE MREŽE

Svojim klijentima nudimo:

 • kompletne knjigovodstvene i računovodstvene usluge
 • poslovno savjetovanje
 • posredovanje u naplati kroz višestruke otkupne kompenzacije
 • analiza poslovanja i provjera boniteta

Knjigovodstvene usluge za tvrtke:

 • vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava: dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
 • izrada popisa imovine i obveza
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima, bilješki uz financijska izvješća
 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
 • priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 • vođenje knjige ulaznih računa
 •  vođenje knjiga izlaznih računa
 • vođenje blagajne
 • obračun poslovnih kartica
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
 • elektronička predaja obrazaca (e-porezna, e-fina)
 • Internet bankarstvo
 • komunikacija s poslovnom bankom
 • administrativne usluge
 • priprema dokumentacije za odobrenje kredita

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja:

 • vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
 • knjige ulaznih računa
 • knjige izlaznih računa
 • knjige primitaka i izdataka
 • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
 • izrada popisa dugotrajne imovine
 • priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak
Pošaljite upit | Kontaktirajte nas

Unesite svoju djelatnost

Povećajte prodaju Objavite svoj oglas!

Povećajte prodaju
Započnite još danas
Dopustite da Vas nađu

Trebate Internet usluge?

WEB stranice, Facebook promocija, Google pozicioniranje Kontaktirajte nas

WEB stranice
Facebook promocija
Google pozicioniranje