Najbolje uHrvatskoj nalazi se u Vašem gradu

Prekrasan ambijenat te bogata ponuda tradicionalnih domaćih jela

Prekrasan ambijenat te bogata ponuda tradicionalnih domaćih jela

Posjetite nas na našoj adresi u Stobreču i uživajte u našim gastro delicijama i biranim vinima, a za vrijeme toplih ljetnih večeri večerajte na terasi u ugodnom ambijentu.

NAZIV

Ugostiteljski obrt Restoran Lovački Rog

ADRESA

Omladinsko šetalište 1, 21311 Stobreč, HRVATSKA

TELEFON

+385 21 325 772

+385 21 325 772

+385 95 901 9697

Radno vrijeme

OIB

78554666223

DJELATNOST

Restorani i prehrambeni objekti

DRUŠTVENE MREŽE

Restoran Lovački rog savršeno je mjesto za obiteljske ručkove, romantične večere, rođendane, domjenke, promocije i druge svečane prigode.
Posebno smo ponosni na našu gastronomsku ponudu od koje izdvajamo:
  • jela s ražnja i roštilja
  • jela ispod peke
  • razne riblje specijalitete
  • kruh i kolače iz domaće radinosti.
Ponuda jela se temelji na zdravoj domaćoj hrani, a sva jela su pripremljena od dnevno svježih namirnica bez dodataka aditiva i konzervansa.
Ako ste odlučili obilježiti neki Vama poseban dan, naš stručni tim će sa zadovoljstvom preuzeti organizaciju kako biste se Vi bili što bezbrižniji. Organiziramo domjenke povodom krstitki, pričesti, krizmi, promocija, rođendana… U ponudi imamo riblje i mesne menije, koje je naravno moguće mijenjati i prilagođavati Vašim zahtjevima.
Piz­za je je­di­ni ­žanr hra­ne u Hr­vat­skoj ko­ji za­do­vo­lja­va i vr­hun­ski ga­stro­nom­ski, i naj­de­mo­krat­ski­ji društve­ni krite­rij.
Piz­za je, na­pro­sto, je­dna­ko fi­na kao što je i ma­so­vno do­stu­pna, i uto­li­ko piz­za pred­sta­vlja je­din­stve­ni ga­stro­nom­sko-so­ci­jal­ni fe­no­men, ko­ji se po­tvr­đu­je iz da­na u dan.
Ni­ska ci­je­na i ma­so­vna do­stu­pnost piz­ze bi­tna je ne sa­mo kao so­ci­jal­na ka­te­go­ri­ja, ne­go i kao pr­vo­ra­zre­dna ga­stro­nom­ska ka­te­go­ri­ja: vr­hun­ska je piz­za je­dna­ki uži­tak kao i šan­pjer, svje­ži tar­tu­fi ili do­bro pe­če­ni fil­let mi­gnon.
Iz tog smo razloga mi u Lovačkom rogu odlučili uvrstiti pizzu u našu ponudu jela.
Pripremamo izvrsne pizze iz krušne peći čiji okus i najžešće gurmane privlači da nas posjete ponovno.
Pošaljite upit | Kontaktirajte nas

Unesite svoju djelatnost

Povećajte prodaju Objavite svoj oglas!

Povećajte prodaju
Započnite još danas
Dopustite da Vas nađu

Trebate Internet usluge?

WEB stranice, Facebook promocija, Google pozicioniranje Kontaktirajte nas

WEB stranice
Facebook promocija
Google pozicioniranje