Radimo na području cijele Hrvatske, a najviše na području Zagreba, Samobora i Svete Nedelje

Radimo na području cijele Hrvatske, a najviše na području Zagreba, Samobora i Svete Nedelje

Mi smo društvo s ograničenom odgovornošću za katastarsko – geodetske poslove. Bavimo se obavljanjem geodetskih usluga za potrebe privatnih investitora te građevinskih i drugih poduzeća a imamo i poslovnu suradnju sa odvjetnicima, arhitektima i građevinskim vještacima.

NAZIV

Pervisus d.o.o.

ADRESA

Nova cesta 8 A, 10434 Strmec

Radno vrijeme

Radni dan: 08:00 - 16:00

Subota: Zatvoreno

Nedjelja: Zatvoreno

OIB

44353834669

DJELATNOST

Intelektualne usluge

DRUŠTVENE MREŽE

Prema rješenju Državne geodetske uprave imamo ovlaštenje za obavljanje poslova:

 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izrada geodetskog projekta, izrada elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • Izrada situacija nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • Iskolčenje građevina
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Iz područja inženjerske djelatnosti bavimo se:

 • Iskolčenjem svih vrsta objekata
 • Izradom elaborata kubatura iskopa i nasipa pri građevinskim radovima
 • Praćenjem visinskih i položajnih pomaka objekata pri izgradnji

Ostale djelatnosti:

 • Suradnja pri izradi etažnih elaborata
 • Snimanje stvarnog stanja u svrhu utvrđivanja međa katastarskih čestica
 • Savjetodavne usluge pri kupoprodaji zemljišta
 • Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
Pošaljite upit | Kontaktirajte nas

Unesite svoju djelatnost

Povećajte prodaju Objavite svoj oglas!

Povećajte prodaju
Započnite još danas
Dopustite da Vas nađu

Trebate Internet usluge?

WEB stranice, Facebook promocija, Google pozicioniranje Kontaktirajte nas

WEB stranice
Facebook promocija
Google pozicioniranje